پوستر/ جنگ اطلاعاتی

3 خرداد 1401 ساعت 8:13

دشمن سعی دارد از طریق شبکه های اجتماعی مردم را مقابل انقلاب و نظام قرار دهد.


به گزارش سرویس چند رسانه ای شستون، پوستر جنگ اطلاعاتی را در سایت شستون مشاهده کنید.


کد مطلب: 25479

آدرس مطلب: http://shastoon.ir/gallery/25479/1/پوستر-جنگ-اطلاعاتی

شستون
  http://shastoon.ir